Radionica “Moja umjetnička knjiga”

Otišle smo do likovne radionice i pitale par polaznika nekoliko pitanja o njihovoj radionici i o njihovom odabiru.

Kristijan Bokun

“Kako si odlučio ići na ovu radionicu?”-upitale smo.

“Zato što volim crtati.”-odgovorio je.

“Kako ti je na radionici?”-pitale smo.

“Super.”-rekao je.

“Jesi li bio prošle godine na ovoj radionici?”-upitale smo ga.

“Ne.”-odgovorio je.

“Hoćeš li doći i iduće godine na ovu radionicu?”-upitale smo.

“Da.”-rekao je.

“Što radite sada na ovoj radionici?”-pitale smo.

“Radimo knjige.”-odgovorio je.

“Dobro. S čime radite, mislim čime se koristite za crtanje?”

“Radimo s kistom i temperom.”-rekao je.

“Dobro, hvala. To je to. Doviđenja.”-rekle smo i pozdravile ga.

Juraj Polić

“Kako si odlučio ići na ovu radionicu?”-upitale smo.

“Pa mama me upisala, a meni se činilo dobro.”-odgovorio je.

“Kako ti je na radionici?”

“Super je.”

“Jesi li bio prošle godine na ovoj radionici?”

“Ne, nisam.”

“Bi li došao iduće godine na ovu radionicu?”

“Ne znam, možda.”-rekao je.

“Što radite sada na ovoj radionici?”

“Evo radimo knjige.”-odgovorio je.

Natali Bokun

Tonka Barišić