POVIJESNA CRKVA GOSPA VAN GRADA

Crkva Gospe van Grada mnogo se u povijesti spominje, a najviše za vrijeme kuge u Šibeniku . Svi koji bi dobili kugu bili bi protjerani sa svojim obiteljima van grada . Oni bi bili u crkvi gdje im je crkveni red franjevaca pomagao. Oko crkve je zelenilo i park gdje se nalazu kapelica sv. Ane i kip svetog Franje . U vrijeme kuge u Šibeniku je umrlo 8 000 do 10 000 stanovnika. Također je umrlo mnoštvo hrvatskih plemića .

              

Ante Ivan Erceg