Neuspješna anketa o zatvaranju festivala

Napravili smo anketu i po gradu pitali ljude što misle kako će se obilježiti zatvaranje Međunarodnog dječjeg festivala. Nažalost ljudi nam nisu htjeli odgovoriti na pitanja. Ne znamo je li to zbog toga što ljudi više ne prate festival ili zbog toga što se srame odgovoriti na naša pitanja. Oko 95% ispitanih nije htjelo odgovoriti na naša pitanja, a samo 5% sugovornika nam je odgovorilo na pitanja. Na temelju njihovih odgovora, zaključili smo:

Ljudi se nadaju da će se odazvati puno djece na zatvaranje Festivala  i da će se zatvoriti uz pjesmu, ples i dječje osmjehe, a ja se nadam da će se i iduće godine održati Festival u Šibeniku.

Petra Perković