Crkva i samostan sv. Lovre

Godine 1648. franjevci su napustili Visovac i došli u Šibenik jer su se bojali osvete Turaka.

Zbog siromaštva nisu mogli podići samostan, pa ih je Lorenzo Foscolo smjestio u palaču, a 1654. godine su je kupili. Kupovali su okolone kućice, širili su se, a glavna zgrada, Foscolova palača, je najljepša građevina u Šibeniku iz 15. stoljeća.

Samostanska crkva sv. Lovre bila je izgrađena 1655. godine kada su franjevci kupili kuću od obitelji Fodora.

U samostanu je 1931. godine stvorena galerija umjetničkih slika.

Lucija Ondrik