Ankete po gradu

 Odlučila sam napraviti anketu kojom bi promovirala kazalište i Međunarodni dječji festival. 

Dobar dan kako se zovete?

Mario Šiprak.

Ja sam polaznica radionice Internet i novinarstvo. Što biste napravili da ljudi idu više na kazališne predstave?

Želim da manje ima igri na sreću, manje droge na festivalu.

A da imate priliku, što biste promijenili na festivalu?

Manje cijene, i više štandova.

Možete li ocijeniti festival ocjenom od 1 do 10? 

Osam.

Hvala!

 

Dobar dan, ja sam polaznica radionice Internet i novinarstvo. Kako se zovete?

Dobar dan, ja sam Danijela Lemac Lokas, dobar dan Snježana Viljac.

Da imate priliku promijeniti nešto na festivalu, što bi to bilo?

Pa evo, da imamo priliku mi ne bi ništa mijenjali zato što nam se naš festival sviđa, mislim da je prilagođen onima kojima treba biti prilagođen – to je djeci  i ja bih eventualno još malo oživjela naše trgove.

Kako biste potaknuli ljude da više dolaze na predstave? 

Ja osobno mogu objasniti svojim učenicima da je predstava nešto lijepo i da idu više u kazalište.

Hvala!

 

Dobar dan, ja sam polaznica radionice Internet i novinarstvo. Moje ime je Nelli, a vaše?

Frane.

Da imate tu mogućnost, što biste promijenili na festivalu? 

Pa približio bih festival djeci  i omogućio većem broju zainteresiranih  ljudi da dođu do ulaznica za predstave, a ne po sponzorske i političke stvari.

Kako biste ocijenili festival i predstave od 1 do 10?

Čista desetka.

Kad biste imali priliku sponzorirati ove ljude u kazalištu, kako biste to napravili? 

Nisam u mogućnosti da sponzoriram ikoga.

Hvala.

 

 

Dobar dan, ja sam polaznica radionice Internet i novinarstvo. Zovem se Nelli, a vi?

Pero.

Da imate priliku nešto promijeniti na festivalu, što bi to bilo?

Više radionica za djecu, više kulturnih sadržaja i malo više predstava.

Ocijenite festival od 1 do 10.

8

 Kako bi potaknuli ljude da idu na predstave?

Da se više javnih udruga ujedine, da se više financiraju.

Hvala. 

 

Dobar dan, ja sam polaznica radionice internet i novinarstvo, kako se zovete?

Mia Balaban.

Ja se zovem Nelli,  što biste promijenili na festivalu da imate tu mogućnost? 

A ne bih ništa promijenila, ali možda bih promijenila redare jer su jako strogi.

Kako biste promovirali kazalište?

Glumila bih i rekla svima za to.

Možete li ocijeniti festival ocjenom od 1 do 10?

10.

Hvala!

 

Dobar dan, ja sam polaznica radionice internet i novinarstvo. Ja se zovem Nelli, a vi?

Maja.

Da možete nešto promijeniti na festivalu, što bi to bilo? 

Ne bih ništa mijenjala.

Ocijenite festival, radionice i predstave od 1 do 10.

10.

Kako biste promovirali kazalište?

Besplatnim sladoledom.

Hvala! 

 

Dobar dan, ja sam Nelli Levin iz radionice Internet i novinarstvo. Kako se vi zovete?

Ja sam Valentina.

Da imate priliku, kako biste promovirali kazalište?

Najčešće bih nekome rekla.

Što bste vi promijenili na festivalu?

Ne bih ništa.

Ocijenite predstave i radionice od 1 do 10.

Ne gledam baš predstave jer ne stignem, ali svejedno 10.

Hvala!

Nelli Levin