Anketa o MDF-u

U ponedjeljak, dvoje polaznika radionice Internet&novinarstvo, Ante Ivan i Ana, napravili su anketu o 57. MDF-u u kojoj je sudjelovalo 22 ljudi, a sastojala se od pet pitanja.

  • Pratite li 57. Festival djeteta?
  • Sviđa li vam se ovogodišnji program?
  • Želite li nešto mijenjati?
  • Treba li po vašem mišljenju produljiti trajanje festivala?
  • Kakvo je vaše mišljenje da se dio festivala provede i po ostalim gradovima i selima u okolici?

Na 1) pitanje 72,7% ljudi odgovorilo je DA, a 27,3% s NE

Na 2) pitanje 81,8% ljudi odgovorilo je DA, a 18,2% s NE

Na 3) pitanje 44,45 ljudi odgovorilo je DA, a 55,6% s NE

Na 4) pitanje 70% ljudi odgovorilo je DA, a 30% s NE

Na 5) pitanje 90% ljudi odgovorilo je DA, a 10% s NE

 

Zaključak ankete je da se ljudima sviđa MDF!                                          Ana Begonja i Ante Ivan Erceg