SAZNAJTE NEŠTO O GRADOVIMA JADRANSKOG MORA

Jadransko je more najveća turistička atrakcija u Hrvatskoj. Na obali Jadranskog mora nalaze se gradovi s brojnim građevinama i zanimljivom poviješću. Svi na neki način u dodiru s šibenskom kulturom. Dubrovnik i Zadar povezani su s Jurjem Dalmatincem, a Split s Nikolom Bašićem.

-Dubrovnik
Dubrovačke gradske zidine su sklop utvrda koje okružuju stari dio grada. Građene su od 13. do 17. stoljeća zbog obrane. Na četiri strane svijeta zaštićene su kulama. Zidine su zbog ratne opasnosti sagrađene velikom brzinom. Kula Minčeta dovršena je 1464. godine i gradili su je brojni graditelji, a među njima je bio i Juraj Dalmatinac.

-Split Dioklecijanova palača je najpoznatija Splitska građevina te se nalazi na UNESCO-vom popisu. Dao ju je sagraditi car Dioklecijan te je ondje pohranio svoju prijestolnicu u kojoj je boravio zadnjih godina svoga života.Ulice se sijeku pod pravim kutom (Cardo i Decumanus). Palača je imala 16 kula, sa svake strane po četiri.Južna strana Dioklecijanove palače gledala je na more. Sa svake strane, osim sa južne, bila su po jedna vrata. Split je jedan od tri grada ( Šibenik, Zadar i Split) koje je Nikola Bašić ujedinio u Dalmapolis.

 

 

-Šibenik
Najpoznatija je građevina u Šibeniku katedrala sv. Jakova. Građena je 105 godina uz brojne prekide zbog ratova(1431.-1536.). Uz brojne druge graditelje u gradnji je sudjelovao i Juraj Dalmatinac  po kojemu je nazvana osnovna škola u Šibeniku. U Šibeniku se nalaze još neke građevine – tvrđava sv. Nikole, tvrđava sv. Mihovila, uz koju se nalaze dvostruki bedemi koji su služili za obranu od Turaka, tvrđava sv. Ivana, tvrđava Barone, crkva Gospe Vankagrada koja se prije nalazila van grada, HNK Šibenik te gradska knjižnica Juraj Šižgorić.

-Zadar
Zadar je poznat po crkvi sv. Donata te po crkvi sv. Stošije . Također je poznat po morskim orguljama koje proizvode predivnu glazbu koju ima priliku slušati cijeli Zadar te po Pozdravu suncu koji je sagradio Nikola Bašić. Inspiraciju je dobio kad je došao u Zadar te imao priliku vidjeti zalazak sunca. Zbog toga je sagradio sunce na obali da sjaji i po noći.

 

Tea Blačić
Matea Šišara